Karta stałego klienta

Program lojalnościowo-rabatowy dla stałych klientów

KARTA STAŁEGO KLIENTA VOLVO CAR WROCŁAW-BIELANY

 • Karta Stałego Klienta to program lojalnościowy stworzony specjalnie dla klientów Volvo Car Wrocław-Bielany
 • posiadacz karty jest uprawniony do korzystania z rabatów w serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany
 • warunkiem otrzymania karty jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz gromadzenie ich w bazie klientów w celach operacyjnych i marketingowych
 • program obowiązuje pod warunkiem regularnego wykonywania przeglądów serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany
 • program nie dotyczy napraw blacharskich i lakierniczych wykonywanych na koszt ubezpieczyciela
 • kartę otrzymuje klient kupujący samochód w naszych salonach:1. Samochodów nowych w Bielanach Wrocławskie
  2. Samochodów używanych Volvo Selekt w Bielanach Wrocławskich
  3. Samochodów nowych Inter-Car Opole w Opolu

Karta upoważnia do następujących upustów na usługi i części:

Wiek pojazdu Rabat na części Rabat robocizna
1, 2, 3 6% 10%
4 10% 20%
5 15% 30%
6 i więcej 20% 40%

*obowiązuje przy braku możliwości wsparcia naprawy z programu 4+.
Informacje na temat programu 4+ znajdują się na stronie: Serwis Pełen Korzyści

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWO-RABATOWEGO (KARTA STAŁEGO KLIENTA)
1.05.2021 r.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Volvo Car Wrocław-Bielany Autoryzowany Dealer Volvo, ul. Wrocławska 1, 55-040 Bielany Wrocławskie
 2. Placówką realizującą program jest serwis Volvo Car Wrocław-Bielany, ul. Wrocławska 1, 55-040 Bielany Wrocławskie
 3. Przystąpienie do programu jest dobrowolne
 4. Otrzymanie karty i udział w programie jest bezpłatne

Warunki otrzymania karty

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz gromadzenie ich w bazie stałych klientów przez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym
 2. Kartę może otrzymać klient dokonujący zakupu samochodu nowego lub używanego Volvo w Inter-Car Wrocław-Bielany
 3. Regulamin określa zasady udziału w programie
 4. Do programu może przystąpić klient, który dokonał zakupu samochodu przed wdrożeniem programu
 5. Każda karta zostanie zarejestrowana w bazie stałych klientów zgodnie numerem identyfikacyjnym umieszczonym na kacie. Do każdego uczestnika jest przypisany indywidualny numer i stanowi podstawę jego identyfikacji

Zasady Programu

 1. Karta upoważnia do zniżek na usługi i towary oferowane w serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany
 2. Rabaty są opublikowane na stronie internetowej dealera w zakładce Karta Stałego Klienta
 3. Z programu są wyłączone naprawy blacharsko-lakiernicze oraz transakcje rozliczane z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 4. Program rabatowy ma zastosowanie tylko w przypadku regularnego wykonywania przeglądów w serwisie organizatora
 5. Realizacja rabatów jest możliwa po okazaniu karty lub po potwierdzeniu uczestnictwa w programie przed rozpoczęciem transakcji
 6. Zgubienie karty nie powoduje skreślenia z list stałych klientów, nie powoduje utraty rabatów
 7. Uczestnik programu może w każdym momencie zrezygnować z  uczestnictwa w programie składają stosowny wniosek. Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji usunąć dane klienta z bazy danych dealera.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania sobie prawa do uczestnictwa w programie według własnego uznania podmiotom, które nie dopełniły wszystkich omówionych warunków

Rabaty

 1. Karta Stałego Klienta upoważnia do rabatów na następujące towary i usługi: części zamienne, akcesoria i naprawy serwisowe, przez które rozumie się całkowity koszt usługi naprawczej, wykonanej w serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany
 2. Rabaty obowiązują przy braku możliwości wsparcia naprawy z programu 4+
Wiek pojazdu Rabat na części Rabat robocizna
1, 2, 3 6% 10%
4 10% 20%
5 15% 30%
6 i więcej 20% 40%


Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej w zakładce Karta Stałego Klienta
 2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w dowolnym momencie bez podania przyczyny
 3. Uczestnicy programu mogą zgłaszać swoje uwagi lub pytania do programu na adres: serwis@intercar.dealervolvo.pl
 4. W przypadku naruszenia umowy przez Uczestnika programu Karta Stałego Klienta karta może zostać zablokowana a umowa rozwiązana
 5. Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2021 roku.

 

 

 

 

Zobacz również