Karta Stałego Klienta – to program lojalnościowy dla klientów serwisu Volvo Car Wrocław-Bielany, który umożliwia korzystanie ze zniżek na usługi serwisowe oraz części. Do programu może przystąpić każdy klient, który wykonuje przeglądy w naszym serwisie oraz zakupił samochód nowy lub używany w naszym salonie Volvo Car Wrocław-Bielany
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWO-RABATOWEGO (KARTA STAŁEGO KLIENTA) 1.05.2021 r.

Postanowienia ogólne

Organizatorem programu KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Inter-Car Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Szyb Barbary 3, NIP: 6482331430, Oddział Bielany Wrocławskie, Autoryzowany Dealer Volvo, ul. Wrocławska 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.
Placówką realizującą program jest serwis Volvo Car Wrocław-Bielany, ul. Wrocławska 1, 55-040 Bielany Wrocławskie.
Przystąpienie do programu jest dobrowolne.
Otrzymanie karty i udział w programie są bezpłatne.

Warunki otrzymania karty

Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz gromadzenie ich w bazie stałych klientów przez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
Kartę może otrzymać klient dokonujący zakupu samochodu nowego lub używanego Volvo w Inter-Car Wrocław-Bielany.
Regulamin określa zasady udziału w programie.
Do programu może przystąpić klient, który dokonał zakupu samochodu przed wdrożeniem programu.
Każda karta zostanie zarejestrowana w bazie stałych klientów zgodnie numerem identyfikacyjnym. umieszczonym na karcie. Do każdego uczestnika jest przypisany indywidualny numer i stanowi podstawę jego identyfikacji.

Zasady Programu

Karta upoważnia do zniżek na usługi i towary oferowane w serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany.
Rabaty są opublikowane na stronie internetowej dealera w zakładce Karta Stałego Klienta.
Z programu są wyłączone naprawy blacharsko-lakiernicze oraz transakcje rozliczane z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Program rabatowy ma zastosowanie tylko w przypadku regularnego wykonywania przeglądów w serwisie organizatora.
Realizacja rabatów jest możliwa po okazaniu karty lub po potwierdzeniu uczestnictwa w programie przed rozpoczęciem transakcji.
Zgubienie karty nie powoduje skreślenia z listy stałych klientów oraz nie powoduje utraty rabatów. Za wydanie nowej karty Organizator może naliczyć dodatkowe opłaty.
Uczestnik programu może w każdym momencie zrezygnować z  uczestnictwa w programie składając stosowny wniosek. Organizator zobowiązuje się w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji usunąć dane klienta z bazy danych dealera.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w programie według własnego uznania podmiotom, które nie dopełniły wszystkich warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

Rabaty

Karta Stałego Klienta upoważnia do rabatów na następujące towary i usługi: części zamienne, akcesoria i naprawy serwisowe, przez które rozumie się całkowity koszt usługi naprawczej wykonanej w serwisie Volvo Car Wrocław-Bielany.
Rabaty nie łączą się z kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Volvo Car Poland.
Wiek pojazdu      Rabat na części     Rabat na usługi serwisowe
1, 2, 3                     6%                           10%
4                             10%                          20%
5                             15%                          30%
6 i więcej              20%*                       40%
*nie dotyczy wszystkich grup części

 

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej w zakładce Karta Stałego Klienta.
Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
Uczestnicy programu mogą zgłaszać swoje uwagi lub pytania do programu na adres: serwis@intercar.dealervolvo.pl.
W przypadku naruszenia umowy przez Uczestnika programu Karta Stałego Klienta karta może zostać zablokowana a Uczestnik programu może zostać z niego wykreślony.
Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2021 roku.
Umów się na przegląd i skorzystaj: serwis@intercar.dealervolvo.pl

Więcej informacji udzielą doradcy serwisowi:

Marcin Żechałko T: 71 722 10 25
Wojciech Bulanda T: 71 722 10 24
Karol Bubel T: 71 722 10 23

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń 71 722 10 00
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/forms/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: https://www.volvocars.com/pl/footer/polityka-prywatnosci Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie https://www.volvocars.com/pl/footer/polityka-prywatnosci. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie https://www.volvocars.com/pl/footer/polityka-prywatnosci. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer VOLVO CAR WROCŁAW-BIELANY otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin